Przychodnia Eskulap w Solcu-Zdroju

Misja

Misją przychodni Eskualp sp.z o.o. w Solcu-Zdroju jest zapewnienie chorym profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, kompleksowego leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przestrzegania praw pacjenta, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomocy w sytuacjach tego wymagających, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.

Cele

Celem Przychodni Eskulap sp.z o.o. w Solcu-Zdroju jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych takich jak:

 • stałe identyfikowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich zaspokajanie
 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu personelu
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz umożliwianie i kierowanie pracowników na szkolenia zewnętrzne
 • wykorzystywanie sprzętu i stosowanie technologii medycznych cechujących się najwyższą jakością
 • monitorowanie kosztów świadczonych usług
 • badanie satysfakcji pracowników i pacjentów
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w zakładzie i sprzyjanie życiu rodzinnemu pracowników
 • sprawną i profesjonalną obsługę pacjentów
 • stałe rozszerzanie dotychczasowego zakresu usług
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w zakładzie i sprzyjanie życiu rodzinnemu pracowników

O nas

Przychodnia Eskulap Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000403971, kapitał zakładowy: 500 000 zł, NIP: 655-197-05-36, Regon: 260576804.

Przychodnia Eskulap Spółka z o.o. założona w maju 2012 roku, na bazie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Eskulap działającego od 01.01.2001 r. Podstawą działalności leczniczej była podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna (poradnia ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, neurologiczna). Oferta świadczonych usług medycznych stopniowo się rozrastała. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w naszej przychodni. Wszystkie świadczenia realizujemy w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W naszym portfelu usług są także świadczenia komercyjne takie jak badanie lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy, osób ubiegających się o posiadanie i posługiwanie się bronią palną, orzeczenia do sądu oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Solmed

W 2007r. ze struktur Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wydzielił się Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej SOLMED, który świadczy usługi z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, położnej środowiskowej oraz z zakresu medycyny szkolnej. Cały czas rozwijamy się, a naszym priorytetem jest wzrost jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu.
Siedziba Spółki i Przychodni mieści się w Solcu-Zdroju przy ul. 1 Maja 14 A.