Wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Kielcach: Radny z Wełnina naruszył dobra osobiste przychodni Eskulap w Solcu Zdroju. Musi przeprosić i zwrócić koszty postępowania sądowego.

UWAGA!!!
5 czerwca 2020
Szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku
15 grudnia 2020

Wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Kielcach: Radny z Wełnina naruszył dobra osobiste przychodni Eskulap w Solcu Zdroju. Musi przeprosić i zwrócić koszty postępowania sądowego.

Wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Kielcach: Radny z Wełnina naruszył dobra osobiste przychodni Eskulap w Solcu Zdroju. Musi przeprosić i zwrócić koszty postępowania sądowego.

28 grudnia 2018 r. radny gminy Solec Zdrój z Wełnina na uroczystej sesji rady pomówił przychodnię Eskulap o to, że m.in. w godzinach od 7.30 do 7.45 nie można w ogóle dodzwonić się do rejestracji Przychodni Eskulap w Solcu – Zdroju i telefonicznie zarejestrować do lekarza, a po tym czasie brak jest już możliwości rejestracji z uwagi na brak miejsc do lekarza, w Przychodni Eskulap w Solcu – Zdroju brak było możliwości przyjęcia przez lekarza matki z dzieckiem z 40 – stopniową gorączką, w Przychodni Eskulap są problemy z uzyskaniem przez pacjenta skierowania na bezpłatne badania podstawowe dwa razy w roku, które przysługują każdemu obywatelowi na jego żądanie.

W związku z nieprawdziwą wypowiedzią, zarząd przychodni podjął decyzję o złożeniu pozwu sądowego przeciwko radnemu, po tym jak odmówił polubownego rozwiązania sporu. Po ponad rocznym postępowaniu, czterech rozprawach sądowych, w wyroku z dnia 9 października 2020 r. Sąd uznał, że radny z Wełnina swoją wypowiedzią naruszył dobra osobiste przychodni o czym poinformował pełnomocnik powódki:

Poniżej publikujemy wyrok sądu pierwszej instancji w Kielcach:

Sprawę skomentował prezes zarządu przychodni eskulap w Solcu Zdroju, Leszek Kryczka „Jestem zadowolony z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Przed zainicjowaniem postępowania, wezwaliśmy radnego do polubownego odwołania wypowiedzianych kłamstw i przeproszenia przychodni. Radny odmówił, więc za pośrednictwem kancelarii adwokackiej z Warszawy złożyliśmy pozew do sądu. Moim zdaniem wypowiedź radnego z 28 grudnia 2018 r. była naganna i niegodna pełnionej przez niego funkcji. Wypowiedziane kłamstwo doprowadziło do antagonizacji lokalnej społeczności. Zależy nam na rzetelnej i dobrej współpracy z pacjentami oraz mieszkańcami gminy. Dbając o dobro pacjentów oraz merytoryczny poziom dyskusji na temat służby zdrowia w gminie Solec Zdrój będziemy zobowiązani do prawnej reakcji na każde pomówienia skierowane pod adres przychodni. W związku z tym, że Sąd zasądził od pozwanego na naszą rzecz koszty procesu, w razie jego uprawomocnienia, przychodnia eskulap przekaże połowę zasądzonych kosztów od radnego, na pomoc polskiej opiece zdrowotnej na walkę z epidemią koronawirusa”

Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnik przychodni zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Będziemy informowali o dalszym przebiegu sprawy.

Komentarze są wyłączone.

EREJESTRACJA