Przeprosiny radnego za zniesławienie Przychodni

LIST DO NASZYCH PACJENTÓW
25 stycznia 2022
Przychodnia Eskulap sp.z o.o. w Solcu-Zdroju pilnie zatrudni
4 sierpnia 2022
LIST DO NASZYCH PACJENTÓW
25 stycznia 2022
Przychodnia Eskulap sp.z o.o. w Solcu-Zdroju pilnie zatrudni
4 sierpnia 2022

Przeprosiny radnego za zniesławienie Przychodni

Radny gminy Solec Zdrój Eryk Grabowski został prawomocnie uznany winnym popełnienia przestępstwa zniesławienia oraz naruszenia dóbr osobistych przychodni zdrowia Eskulap w Solcu Zdroju, w postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko radnemu w 2019 r.

Przychodnia Eskulap w Solcu Zdroju zainicjowała dwa postępowania sądowe przeciwko radnemu gminy Solec Zdrój Erykowi Grabowskiemu. Postępowania dotyczyły kłamliwych wypowiedzi radnego na temat funkcjonowania przychodni zdrowia, prezentowanych podczas sesji rady gminy w grudni 2018 r.

Radny w związku ze swoją wypowiedzią został wezwany do polubownego załatwienia sprawy poprzez m.in. przeproszenie Przychodni Eskulap oraz wypłatę zadośćuczynienia na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej. Odmówił wykonania wezwania. W związku z tym Przychodnia Eskulap skierowała przeciwko Erykowi Grabowskiemu prywatny akt oskarżenia o przestępstwo określone w art. 212 § 1 kodeksu karnego, tj. zniesławienie, do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju, a także pozwała go do Sądu Okręgowego w Kielcach o naruszenie dóbr osobistych.

W sprawie karnej, wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30 listopada 2021 r., który utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 20 lipca 2020 r. Eryk Grabowski został uznany winnym zniesławienia Przychodni Eskulap. Sąd Karny orzekł wobec radnego 1 rok poddania próbie oraz zobowiązał do wypłacenia nawiązki na rzecz Przychodni oraz zwrot kosztów postępowania.

W sprawie cywilnej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r. stwierdzono, że Eryk Grabowski swoją wypowiedzią naruszył dobra osobiste Przychodni Eskulap. Zobowiązał go do pisemnego przeproszenia Przychodni Eskulap, które już zostały zamieszczone przez radnego na stronie internetowej www.solec-zdroj.pl 6 lipca 2022 r. Ponadto radny został zobowiązany do odczytania przeprosin na sesji Rady Gminy Solec Zdrój oraz do zwrotu kosztów postępowania sądowego.

„Po trzech latach postępowań, wszystkie Sądy przyznały nam rację. Eryk Grabowski działając jako radny w grudniu 2018 roku zniesławił Przychodnię Eskulap i naruszył jej dobra osobiste. Mam nadzieję, że te wyroki spowodują u Pana Grabowskiego refleksję na temat Jego działalności publicznej i przyczynią się do poprawy jakości Jego pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Solec Zdrój zasługują na uzyskanie prawdziwych i rzetelnych informacji na temat funkcjonowania Przychodni Eskulap. Niestety, Pan Grabowski kłamiąc na temat przychodni wprowadził ich w błąd co do funkcjonowania spółki. Takie zachowanie radnego szkodzi mieszkańcom gminy i podważa zaufanie do jego publicznej działalności. Jesteśmy otwarci na krytykę i dialog oparty na rzeczowej i merytorycznej dyskusji w sprawie Przychodni Eskulap. Natomiast wobec dalszych pomówień i naruszeń dóbr osobistych spółki będą w sposób stanowczy wyciągane konsekwencje prawne przed sądami” – skomentował sprawę prezes spółki Eskulap Leszek Kryczka.

Wyroki w sprawie Eryka Grabowskiego mają charakter prawomocny.

Przychodnię Eskulap w postępowaniach sądowych przeciwko radnemu Erykowi Grabowskiemu reprezentował adwokat Maciej Kryczka.

Comments are closed.

EREJESTRACJA